Tietosuoja

Päivitetty 9.9.2020

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 532/99, 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä
Fysioterapia Juha Nuutinen
Y-tunnus 2939861-4
Salpausselänkatu 32 B 17
45100 Kouvola

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juha Nuutinen, 045-162 0330

3. Rekisterin nimi
Fysioterapia Juha Nuutinen toiminimen asiakas-/potilasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus
Rekisteriä käsitellään palveluiden tuottamiseksi ja asiakassuhteen ja ajanvarauksen mahdollistamiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös yrityksen oman toiminnan seurantaan ja tilastointiin sekä mahdolliseen laskutukseen. Rekisteriä käsitellään oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi (mm. potilastietolaki).

5. Rekisterin tietosisältö
Potilasrekisteri on manuaalinen. Rekisteriä ja muita potilassuhteeseen liittyviä dokumentteja säilytetään 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta potilaan syntymästä.

Manuaalisessa potilasrekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraavia tietoja asiakasta koskevia tietoja:
– etu – ja sukunimi
– henkilötunnus
– osoite
– sähköpostiosoite
– asiakassuhteen alkamisajankohta
– hoitojaksoa koskevat tiedot ( lähete, vastaanottojen sisältötiedot)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
-Potilasrekisteri: Asiakas täyttää tiedot kirjallisesti henkilötietolomakkeeseen. Suullisesti kerätyn tiedon kirjaa hoitava terapeutti manuaaliseen lomakkeeseen/korttiin.

7. Tietojen säännönmukainen luovutus
Asiakasta koskevia tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella. Lupa pyydetään esitietolomakkeella hoitojakson alkaessa. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen ja lähetteen/maksusitoumuksen antaneelle taholle. Muussa tapauksessa henkilötietoja voidaan luovuttaa vain kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan muutoin luovuttaa vain kulloinkin voimassa lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilasrekisteri ja potilastietoja sisältävät dokumentit säilytetään lukollisessa arkistokaapissa.

10. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle. Tietojen tarkastaminen tapahtuu aina rekisterinpitäjän läsnä ollessa erikseen sovittuna aikana.

11. Oikeus vaatia tietojen oikaisua
Asiakkaan on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön voi osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisena.

Evästeet

Sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua sivuston haltijan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Analytiikka ja markkinointi

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin. 

Facebook voi saada käyttöönsä käyttäjän IP-osoitteen sosiaalisen median jakotoimintojen kautta. Mikäli et halua Facebookin keräävän tietojasi, on suositeltavaa kieltää evästeet selaimen asetuksista. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.